สถานทูตปากีสถาน

ที่อยู่ : เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

สถานทูตปากีสถาน Embassy of Pakistan