สถานทูตออสเตรีย

ที่อยู่ : เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

สถานทูตออสเตรีย Embassy of Austria