สถานทูตสหรัฐอเมริกา (แผนกวีซ่า)

ที่อยู่ : เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

สถานทูตสหรัฐอเมริกา (แผนกวีซ่า) Embassy of United State of America