สถานทูตฮังการี

ที่อยู่ : เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

สถานทูตฮังการี Embassy of Hungary