สถานทูตฮังการี

ที่อยู่ : เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

สถานทูตฮังการี Embassy of Hungary