คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

ที่อยู่ : เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ