ผาติเวชพหลโยธิน คลีนิค

ที่อยู่ : เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ผาติเวชพหลโยธิน คลีนิค Phativet Phahonyothin Clinic