ผาติเวชพหลโยธิน คลีนิค

ที่อยู่ : เขตพญาไท กรุงเทพฯ