ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี

ที่อยู่ : กรุงเทพฯ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี Public Health Center 44 Lam Phak Chi