อาคารเอสแอลดี

ที่อยู่ : ถนนพระราม 4 (สีลม) แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

อาคารเอสแอลดี S L D Building