อาคารโอเว่น

ที่อยู่ : ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ

อาคารโอเว่น Oven Building