อู่รถประจำทางสาย 47 72 162

ที่อยู่ : เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

อู่รถประจำทางสาย 47 72 162 Bus Depot Route 47 72 162