อู่รถประจำทางสาย 47 72 162

ที่อยู่ : เขตคลองเตย กรุงเทพฯ