อาคารสินสาธรทาวเวอร์

ที่อยู่ : เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

อาคารสินสาธรทาวเวอร์ Sin Thon Tower