ธนาคารออมสิน สาขาคลองตัน

ที่อยู่ : เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

ธนาคารออมสิน สาขาคลองตัน Government Savings Bank Khlong Tun Branch