ธนาคารออมสิน สาขาวัดไทร

ที่อยู่ : เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

ธนาคารออมสิน สาขาวัดไทร Government Savings Bank Watsai Branch