ธนาคารแห่งประเทศจีน

ที่อยู่ : เขตสาทร กรุงเทพฯ

ธนาคารแห่งประเทศจีน Bank of China