ปรับสีเว็บปกติ
 

อาคารซิลลิคเฮ้าส์

ที่อยู่ : เขตบางรัก กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

อาคารซิลลิคเฮ้าส์ Zuellig House Building

13.72891
100.53603