หมู่บ้านพฤกษาดอยคำ

ที่อยู่ : อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

หมู่บ้านพฤกษาดอยคำ Phrueksa Doi Kham