เรือนคำ ตลาดกระเบื้อง

ที่อยู่ : อำเภอหางดง เชียงใหม่