เรือนคำ ตลาดกระเบื้อง

ที่อยู่ : อำเภอหางดง เชียงใหม่

เรือนคำ ตลาดกระเบื้อง Ruean Kham Talat Krabueang