ศูนย์เทเลวิช

ที่อยู่ : อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่

ศูนย์เทเลวิช Telewiz Center