ศูนย์โนเกีย

ที่อยู่ : อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่