ตึกแกรมมี่ G.mm. Grammy

ที่อยู่ : เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

ตึกแกรมมี่ G.mm. Grammy G.mm. Grammy Tower