คลินิกสุเมธการแพทย์

ที่อยู่ : เขตพระโขนง กรุงเทพฯ