คลินิกสุเมธการแพทย์

ที่อยู่ : เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

คลินิกสุเมธการแพทย์ Sumet Medication Clinic