ร้านอมรการไฟฟ้า

ที่อยู่ : เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

ร้านอมรการไฟฟ้า Amon Electricity Authority Shop