ฐานทัพอากาศดอนเมือง

ที่อยู่ : เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ