ฐานทัพอากาศดอนเมือง

ที่อยู่ : เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

ฐานทัพอากาศดอนเมือง Air Base Don Mueang