ฐานทัพอากาศดอนเมือง

ที่อยู่ : เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

ฐานทัพอากาศดอนเมือง Air Base Don Mueang