วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ที่อยู่ : อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
ผู้ชม ครั้ง

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ Chaiyaphum Technical College