วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ที่อยู่ : อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ Chaiyaphum Technical College