สถานีอนามัย

ที่อยู่ : อำเภอปักธงชัย นครราชสีมา

สถานีอนามัย Health Station