สถานีดับเพลิง

ที่อยู่ : อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่

สถานีดับเพลิง Fire Station