โรงเรียนโชคชัยกระบี่

ที่อยู่ : อำเภอเหนือคลอง กระบี่
ผู้ชม ครั้ง

โรงเรียนโชคชัยกระบี่ Chokchai Krabi School