โรงเรียนโชคชัยกระบี่

ที่อยู่ : อำเภอเหนือคลอง กระบี่

โรงเรียนโชคชัยกระบี่ Chokchai Krabi School