วัดเทวสุนทร

ที่อยู่ : 1 หมู่หมู่ 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตลาดยาว กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

วัดเทวสุนทร