ตลาดสามย่าน

ที่อยู่ : ซอยซอย จุฬา 9 อาคาร ข้างสำนักงานเขตปทุมวัน ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ตลาดสามย่าน Sam Yan Market

  • ประเภทธุรกิจ :

    ร้านค้าทั่วไป  

  • ที่อยู่ ตลาดสามย่าน : ดูแผนที่

    ซอยซอย จุฬา 9 อาคาร ข้างสำนักงานเขตปทุมวัน ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  • สินค้าและบริการ

    - จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคนานาชนิด อาทิ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ขนม ส่วนชั้นบนเป็นศูนย์อาหารที่เต็มไปด้วยร้านสเต็กมากมาย - ตลาดสามย่านอยู่ภายใต้การบริหารและจัดการของงานบริหารกิจการตลาด สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย