ไปรษณีย์นครหลวงเหนือ

ที่อยู่ : เขตดินแดง กรุงเทพฯ