เวียดนามแอร์ไลน์

ที่อยู่ : แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ