รพ.ศรีธัญญา

ที่อยู่ : ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี