โรงพยาบาลศรีวิชัย 2

ที่อยู่ : แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ

โรงพยาบาลศรีวิชัย 2 Srivichai 2 Hospital