รพ.ศรีวิชัย 3

ที่อยู่ : ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร