รพ.ศรีวิชัย 3

ที่อยู่ : ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

รพ.ศรีวิชัย 3 Sriwichi 3