รพ.วชิระพยาบาล

ที่อยู่ : แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

รพ.วชิระพยาบาล Vachira