รพ.ยาสูบ

ที่อยู่ : แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

รพ.ยาสูบ Yasub