รพ.ยาสูบ

ที่อยู่ : แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

รพ.ยาสูบ Yasub