รพ.พระพุทธบาท

ที่อยู่ : ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท สระบุรี