รพ.แสวงหา

ที่อยู่ : ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา อ่างทอง