รพ.พระปกเกล้า

ที่อยู่ : ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี
ผู้ชม ครั้ง

รพ.พระปกเกล้า Phra Pokklao Hospital

12.600833
102.106375