รพ.พระปกเกล้า

ที่อยู่ : ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี

รพ.พระปกเกล้า Phra Pokklao Hospital