ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

ที่อยู่ : แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ Queen Sirikit National Convention