โรงพยาบาลลาดพร้าว

ที่อยู่ : แขวงวังทองหลาง (กรุงเทพ-แขวง) เขตวังทองหลาง (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ

โรงพยาบาลลาดพร้าว Lattphrao Hospital