รพ.เลิศสิน

ที่อยู่ : แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

รพ.เลิศสิน Lerdsin Hospital