ปรับสีเว็บปกติ
 

โรงพยาบาลรามาธิบดี

ที่อยู่ : แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

โรงพยาบาลรามาธิบดี Ramathibodi Hospital

13.7660634823829
100.526082515717