โรงพยาบาลราชวิถี

ที่อยู่ : แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

โรงพยาบาลราชวิถี Rajavithi Hospital