โรงพยาบาลราชวิถี

ที่อยู่ : แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

โรงพยาบาลราชวิถี Rajavithi Hospital