สถานีทับกวาง

ที่อยู่ : ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย สระบุรี

สถานีทับกวาง Thap Kwang Station