การประปาศรีราชา

ที่อยู่ : ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา ชลบุรี

การประปาศรีราชา Si Racha Waterworks