การประปาศรีราชา

ที่อยู่ : ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา ชลบุรี