ปรับสีเว็บปกติ
 

การไฟฟ้านครหลวง

ที่อยู่ : แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

การไฟฟ้านครหลวง Metropolitan Electricity Authority