การไฟฟ้าบางใหญ่

ที่อยู่ : ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี

การไฟฟ้าบางใหญ่ Karnfaifa Bangyai