กองบังคับคดี

ที่อยู่ : แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

กองบังคับคดี Legal Affairs Devision