สภาวิจัยแห่งชาติ

ที่อยู่ : แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ